Strona Gminy Zakroczym

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 •  
 •  
 •  
 •  

Lista aktualności

 

XVIII OGÓLNOKRAJOWY KONKURS PN. "BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE" DLA ROLNIKÓW

11.03.2020

13:38

Karolina

konKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody.

W roku 2019 gospodarstwo Państwa Grażyny i Leszka Bobrowskich z województwa mazowieckiego otrzymało 3 miejsce na etapie centralnym.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych etapów regionalnych i wojewódzkiego na Mazowszu wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Okręgowy Inspektorat Pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Nowym dworze Mazowieckim, ul. Okrzei 3  (tel. 22-775 26 26, 22-775 91 87, e-mail: nowydwormazowiecki@krus.gov.pl).

Ważne terminy:

 • 17.04.2020 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie

 • 29.05.2020 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu

 • 22.06.2020 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego

 • 29.06-17.07.2020 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

  Załączniki:

 • Regulamin
 • Zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik nr 1)
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – działania prewencyjne (załącznik nr 3)

 

DO POBRANIA:


Regulamin BGR 2020 r
Zalacznik nr 1
klauzula_informacyjna_BGR

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

06.03.2020

14:41

Karolina

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Zakroczymia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, polegających na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej. Treść ogłoszenia Burmistrza Zakroczymia z dnia 5 marca 2020 r. (kliknij tutaj)

INFORMACJA

20.01.2020

15:14

Karolina

Informujemy, że na dzień 21 stycznia 2020 r. (wtorek) na godz. 8:30 zwołana została Sesja Rady Miejskiej w Zakroczymiu. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu (sala konferencyjna).

Porządek obrad wraz z projektami uchwał (kliknij tutaj)

Informacja

20.01.2020

12:19

Karolina

W dniu 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów.