Strona Gminy Zakroczym

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 •  
 •  
 •  
 •  

Lista aktualności

 

Informacja

24.06.2020

14:47

Karolina

MZW_STAN_20200624053610291-1

MZW_STAN_20200624053610291-2

MZW_STAN_20200624053610291-3

Raport o stanie gminy Zakroczym za 2019 rok

23.06.2020

11:25

Karolina

Raport o stanie gminy Zakroczym za rok 2019 (kliknij tutaj)

Udział w debacie nad Raportem o stanie gminy Zakroczym za 2019 rok

Podczas sesji Rady Miejskiej w Zakroczymiu, która odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, Rada rozpatrywać będzie Raport o stanie gminy Zakroczym za rok 2019. Nad Raportem przeprowadzona zostanie debata.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy głos zabierać mogą mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ustawie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia otrzymanego przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia zaadresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zakroczymiu wraz z listą poparcia, należy składać najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu.

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Zakroczymiu

23.06.2020

09:49

Karolina

W dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Zakroczymiu.
Zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad i projektami uchwał (kliknij tutaj)

Kurier Zakroczymski nr 13

17.06.2020

10:47

Karolina

kurier okladka

Informacja

15.06.2020

08:34

Karolina

103641168_2368445273448478_8441726655635684109_o

PrzechwytywanieUE

Gmina Zakroczym otrzymała dofinansowanie 54 993,60 zł na zakup notebooków wraz z oprogramowaniem biurowym.

Projekt "Wyeliminowanie terytorialnych barier cyfrowych do zdalnej nauki w Gminie Zakroczym II" realizowany jest w ramach Projektu Grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Zakupione notebooki przeznaczone będą dla nauczycieli oraz uczniów, w tym z rodzin wielodzietnych (3+), którzy z powodu braku sprzętu nie mają możliwości uczestnictwa w zdalnych lekcjach i realizowania podstawy programowej w domu, w okresie epidemicznym.