Strona Gminy Zakroczym

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

Herb Zakroczymia1

 

Aktualności 

 

Gminy Zakroczym

Facebook_icon Zapraszamy na nasz profil na facebooku

 

 

Aktualne ogłoszenia na nowej stronie BIP:

https://zakroczym.bip.net.pl/

 

Uwaga! Burze z gradem

17.07.2020

15:09

Karolina

TabelaOstrzMaz 17.07.2020-23.07.2020

Informacja

09.07.2020

08:47

Karolina

1920x810

W dniu 2 lipca 2020 r. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wytyczne przeciwpidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
Można się z nimi zapoznać klikając tutaj.

Informacja

08.07.2020

12:22

Karolina

moja woda

Program Priorytetowy „Moja Woda”

Beneficjenci:

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Forma i intensywność dofinansowania

Dotacja do 80% i nie więcej niż 5 000,00 zł.

Termin naboru wniosków

Nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.


Rodzaje przedsięwzięć oraz kategorie kosztów kwalifikowanych:

1) Przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren.

2) Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż , budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych  i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

a)  przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

b)  instalacja rozsączająca,

c)  zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

•   zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

•   zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

•   zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,

d)  elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.


Sposób składania wniosków

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1)  Założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.pl (nie dotyczy wnioskodawców posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.

2)  Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dotację dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć mających na celu zwiększenie retencji wody opadowej i roztopowej ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW dostępny po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,

3)  Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta,

4)  Wydrukować wypełniony formularz wniosku, czytelnie podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do siedziby Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Funduszu lub Wydziału Zamiejscowego, w zależności od miejsca lokalizacji nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie 


Więcej informacji

https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu-1

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Zakroczymiu

07.07.2020

13:38

Karolina

W dniu 9 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów.

Informacja

07.07.2020

13:29

Karolina

rolnicy

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Zakroczymiu

03.07.2020

14:24

Karolina

W dniu 6 lipca 2020 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu odbędą się posiedzenia:
- Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o godz. 15.00
- Komisji Finansów o godz. 15.30