Strona Gminy Zakroczym

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

Herb Zakroczymia1

 

Aktualności 

 

Gminy Zakroczym

Facebook_icon Zapraszamy na nasz profil na facebooku

 

 

Aktualne ogłoszenia na nowej stronie BIP:

https://zakroczym.bip.net.pl/

 

Informacja

02.07.2020

13:53

Karolina

Informacja dla rolników, którzy odnieśli starty w wyniku gradu!

            W związku z potwierdzeniem wystąpienia gradu w dniu 02 lipca 2020 r. na terenie Gminy Zakroczym, Burmistrz Zakroczymia informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach.

Mając na uwadze realny termin oszacowania strat, termin składania wniosków ustala się do 06.07.2020 r.
Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu- korytarz przed wejściem do Wydziału Inwestycji i Rozwoju lub do pobrania ze strony internetowej www.zakroczym.pl

Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski, należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego

w Zakroczymiu- pokój nr 8 w terminie do 6 lipca 2020r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 22 112 02 58.

Załączniki wymagane do wniosku:

1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.

2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.


Uwaga!!!!
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o dopłaty bezpośrednie.

DO POBRANIA: WZÓR WNIOSKU

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Zakroczymiu

01.07.2020

10:15

Karolina

W dniu 1 lipca 2020 r. (środa) w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu odbędą się posiedzenia:
- Komisji Spraw Społecznych o godz. 14.00
- Komisji Rozwoju o godz. 15.30 

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Zakroczymiu

25.06.2020

12:52

Karolina

W dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, odbędą się następujące posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Zakroczymiu:
- posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o godz. 8.30,
- posiedzenie Komisji Spraw Społecznych o godz. 9.00,
- posiedzenie Komisji Finansów o godz. 10.00,
- posiedzenie Komisji Rozwoju o godz. 10.30,
- posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o godz. 11.00.

Informacja

25.06.2020

09:22

Karolina

nabor1

nabor2

nabor3

Informacja

24.06.2020

14:47

Karolina

MZW_STAN_20200624053610291-1

MZW_STAN_20200624053610291-2

MZW_STAN_20200624053610291-3

Raport o stanie gminy Zakroczym za 2019 rok

23.06.2020

11:25

Karolina

Raport o stanie gminy Zakroczym za rok 2019 (kliknij tutaj)

Udział w debacie nad Raportem o stanie gminy Zakroczym za 2019 rok

Podczas sesji Rady Miejskiej w Zakroczymiu, która odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, Rada rozpatrywać będzie Raport o stanie gminy Zakroczym za rok 2019. Nad Raportem przeprowadzona zostanie debata.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy głos zabierać mogą mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ustawie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia otrzymanego przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia zaadresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zakroczymiu wraz z listą poparcia, należy składać najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu.