Strona Gminy Zakroczym

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 •  
 •  
 •  
 •  

Infrastruktura

Transport

Połączenia drogowe

Przez teren gminy przechodzą dwie bardzo ważne arterie komunikacyjne. Dwupasmowa droga ekspresowa E-7 Warszawa - Gdańsk oraz droga krajowa 62 Płock-Zakroczym- Wyszków.
Oprócz tych, teren gminy jest pokryty gęstą siecią dróg powiatowych i gminnych.
System połączeń drogowych umożliwia dogodną komunikację z dowolną miejscowością w kraju. Dwupasmowa droga E-7 umożliwia dojazd do centrum Warszawy w kilkadziesiąt minut!

Połączenia kolejowe
W odległości 3 km od Zakroczymia jest stacja PKP - Modlin. Położona jest na magistrali kolejowej Północ-Południe. Zapewnia błyskawiczne połączenie z Wybrzeżem i bardzo dobre pociągami lokalnymi ze stolicą. Na terenie przylotniskowym znajduje się czynna bocznica kolejowa prowadząca do składu paliw.

Połączenia lotnicze
Gmina sąsiaduje z lotniskiem Modlin. Obecnie lotnisko obsługuje małe linie lotnicze. W przyszłości zapewne powstanie także lotnisko CARGO.

Połączenia wodne
W pobliskim Modlinie znajduje się przystań. Można tam dopłynąć tak Wisłą, jak Narwią. Praktycznie więc łączy zlewiska wszystkich rzek centralnej, wschodniej i południowej części kraju.

 

Telekomunikacja

Na terenie gminy działa dwóch operatorów telefonii: Telekomunikacja Polska i Netia.
Dzięki posiadaniu nowoczesnej centrali cyfrowej miasto i pozostałe miejscowości są połączone siecią telefoniczną. Oprócz tradycyjnych telefonów operatorzy oferują swoim Klientom różne formy podłączenia do internetu.
Klasyczne, ale dziś już bardzo wolne łącza modemowe, Neostradę, szerokopasmowe ISDN i łącza sztywne POLPAK'u.
Teren gminy pokryty też jest nadajnikami telefonii komórkowej. Sygnał każdego z operatorów działającego w Polsce jest doskonały w każdym miejscu Zakroczymia i okolic.

 

Sieć wodno-kanalizacyjna

Zakład Gospodarki Komunalnej obsługuje sieci wodno-kanalizacyjną na terenie gminy Zakroczym oraz ujęcie wody:
S.U.W. Wojszczyce, S.U.W. Henrysin, S.U.W. Gałachy "Prochownia". Zakład utrzymuje w ruchu ciągłym gminne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne tj. sieć i obiekty oraz dokonuje remontów tych urządzeń.
Długość sieci wodociągowej wynosi 80,4 km (1,13 km 2 długości sieci na km powierzchni gminy - 0,69 w powiecie i 0,99 w podregionie oraz 12,52 km na tysiąc mieszkańców gminy i odpowiednio 6,32 i 12,20). Dla pokrycia całości terenu gminy siecią wodociągową należy wykonać ok. 10 km wodociągu.
Na terenie miasta Zakroczym długość sieci kanalizacyjnej wynosi 5,8 km (0,08 km długości sieci na km powierzchni gminy - 0,12 w powiecie i 0,09 w podregionie oraz 0,9 km na tysiąc mieszkańców gminy - 0,12 w powiecie i 0,09 w podregionie oraz 0,9 km na tysiąc mieszkańców gminy i odpowiednio 1,12 i 1,11). Dla pokrycia całości terenu gminy kanalizacją należy wykonać ok. 40 km sieci.

 

Oczyszczalnia ścieków

Zakroczym dysponuje nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków. Średnia przepustowość oczyszczalni wynosi 1750m3 na dobę z możliwością rozbudowy z maksymalną przepustowością na dobę do 2360m3 . Ścieki przyjmowane są z terenu gminy Zakroczym, Modlina Twierdzy, średnio na dobę do 1000m3 .